rss_feedاشتراک

پادکست های موج فرهنگ

35 نتیجه / صفحه 1 of 4


زمینه

موج فرهنگ

ایده این موج از علی علیزاده و علیرضا شعبانعلی می باشد.

فرهنگسازی کار سختی نیست.از همین امروز می توان شروع کرد.در زیر راهنمای قدم به قدم (فقط دو قدم) فرهنگسازی توضیح داده شده است

قدم اول : خودمان را اصلاح کنیم.هر کسی در اجتماع یک “خود” است.پس اگر هر کسی خودش را اصلاح کند که همه چیز تمام است.اما کمی زحمت دارد.باید هنجارهای درست را جایگزین هنجارهای غلط کرد.اگر می بینیم کاری غلط در جامعه جا افتاده، نیازی نیست دیگران را اصلاح کرد؛ خودمان را اصلاح کنیم.فرزندمان که نسل پس از ماست را اصلاح کنیم و حداکثر در صورت توان به اطرافیانمان پیشنهاد اصلاح “خود” دهیم.

قدم آخر : از پیشنهاد و انتقاد به دیگران هراسی نداشته باشیم.بگوییم.زبان خود را در مقابل عمل ناصحیح دیگران به کار بیندازیم.جامعه مال ماست.چرا باید فلانی آنرا خراب کند؟ با علم انتقاد کنیم.یعنی نادانسته چیزی نگوییم.پیشنهاد اصلاح بدهیم.اصلاح الگو نمی خواهد بلکه به اراده نیاز دارد.نترسیم، ما را نمی کشند.

فرهنگ!

نگوییم “به من چه”.این جمله متلاشی کننده فرهنگ است.اتفاقا این ما هستیم که باید شروع کنیم.با این وضع پیش رو، آیندگان ما در خطر خواهند بود.

این تفکر ایده آلگرا نیست بلکه همان چیزیست که مدتها پیش جوامع “با فرهنگ ” این کار را کردند و شد.

گوینده: تیم صداهای همراه
نویسنده: تیم صداهای همراه