کتاب صوتی

30 نتیجه / صفحه 1 of 4


زمینه

کتاب صوتی

پروفایل پرند هنرجوی استودیو صداهای همراه

علی علیزاده فوریه 4, 2023

پروفایل پرند هنرجوی استودیو صداهای همراهسنگ فرش هر خیابان از طلا – اولین کتاب صوتی شدهبه نام خدااین فرصت برای ما ایجاد شد تا بتوانیم در کنار هنرمندان عزیزمان حضور داشته باشیم و بابت رشد در گویندگی آنها را همراهی کنیم، وجود شما باعث افتخار ماستدوره های گذرانده شده: گویندگی […]

close
  • 50

کتاب صوتی

پروفایل ترانه هنرجوی استودیو صداهای همراه

علی علیزاده جولای 4, 2022

کتاب صوتی شانارا ، جلد سوم ، بخش اول – اولین کتاب صوتی شدهنام خدااین فرصت برای ما مهیا شد تا بتوانید در کنار هنرمندان عزیزمان حضور داشته باشیم و بابت رشد در گویندگی آنها را همراهی کنیم، وجود شما باعث افتخار ماستدوره های گذرانده شده: گویندگی مقدماتی، دورخوانی، متن […]