پادکست هواشناسی

2 نتیجه / صفحه 1 of 1


زمینه
هواشناسی
insert_link share playlist_add
close
  • 83

پادکست هواشناسی

هواشناسی قسمت پنجم

علی علیزاده فوریه 28, 2020

همه چیز بستگی به هوای دلت دارد حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست آدم‌ها همه شان دوست داشتنی اند وهمه را می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز برایت مکثی دوست داشتنی می شود که… لحظه‌ای پا را از روی پدال برداری و بتوانی فکرکنی به چیزهایی […]

هواشناسی
insert_link share playlist_add
close
  • 58

پادکست هواشناسی

هواشناسی قسمت چهارم

علی علیزاده فوریه 27, 2020

همه چیز بستگی به هوای دلت دارد حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست آدم‌ها همه شان دوست داشتنی اند وهمه را می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز برایت مکثی دوست داشتنی می شود که… لحظه‌ای پا را از روی پدال برداری و بتوانی فکرکنی به چیزهایی […]