پادکست

297 نتیجه / صفحه 1 of 33


زمینه

پادکست نامه - شهرام شرفی

پادکست نامه شماره ۴۹ – کلیک کنید

علی علیزاده ژانویه 6, 2021

نامه چیست؟نامه پیامی است نوشتاری، که بنا به ضرورتی برای کسی یا مؤسسه یی فرستاده میشود. ازینرو نامه براورنده ی نیازهایی است که در روابط افراد و در روابط اجتماعی وجود دارد. از سوی دیگر اگر درنامه دقت به خرچ رود و افکار، احساسات و عواطف نویسنده دران به خوبی […]