قرآن

8 نتیجه / صفحه 1 از 1


زمینه

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۹ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۶, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت نهم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: امیر ماه نشان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۹ play_arrow […]

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۸ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۵, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت هشتم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: میلاد رضائیان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۸ play_arrow موج […]

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۷ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۴, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت هفتم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: میلاد رضائیان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۷ play_arrow موج […]

موج
insert_link share playlist_add
close
  • 2

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۶ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۳, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت ششم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: میلاد رضائیان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۶ play_arrow موج […]

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۵ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۲, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت پنجم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: میلاد رضائیان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۵ play_arrow موج […]

موج
insert_link share playlist_add
close
  • 4

موج قرآن - میلاد رضائیان

موج قرآن ۴ “کلیک کنید”

علی علیزاده مهر ۲۱, ۱۳۹۷

موج قرآن توسط استاد مسلط قرائت و قرآن مسجد جامع گوهردشت کرج آقای میلاد رضائیان را به همه دوسداران عشق و محبت الهی تبریک میگم. قسمت چهارم موج قرآن را با هم میشنویم. گوینده و گردآورنده: میلاد رضائیان صدابردار: علی علیزاده سرپرست گویندگان: علیرضا شعبانعلی لینک دانلود قسمت ۴  play_arrow […]