rss_feedاشتراک

موج بزرگداشت - تیم

30 نتیجه / صفحه 1 از 4


زمینه

بمنظور بزرگداشت انسانهایی که شدن ها و توانستنهای زیادی را بوجود آوردند این پادکستها بصورت هفتگی ایجاد شد

ایده این موج از علیرضا شعبانعلی و علی علیزاده می باشد.