تعرفه خدمات سال 1401


زمینه
share close
همراه با میکس و مستر
همراه با میکس و مستر همراه با میکس و مستر و تنظیم صداهای زیرکار
قیمت دقیقه ای ( بر اساس فایل خروجی )
قیمت دقیقه ای ( بر اساس فایل خروجی )
کتاب به چیزی مطلق میشود که ۳۰۰ صفحه باشد و هر صفحه ۲۵۰ کلمه داشته باشد .
هر ساعت 500.000 اگر بیشتر از یک ساعت هست تعداد ساعت بنویسید
مجموع تومان

متن مناسبتی 60 ثانیه، مناسب برای اینستاگرام
متن تا 5 دقیقه، عمومی
متن تا 3 دقیقه، توضیحات تخصصی
متن تا 8 دقیقه
تا 3 دقیقه، با کمک رسانی خود شاعر به خواننده و ادیت ترانه
بصورت کاملا تخصصی ، فکر و ایده از شما صفر تا صد کار با ما ( چاپ کتاب و صوتی کردن کتاب و مجوز اثر )
مجموع تومان
برای موزیک با متن دلخواه
برای موزیک با متن دلخواه
هر ترک
هر ترک
هر ترک
هر ترک
هر ترک
مجموع تومان
تا 1 دقیقه
تا 1 دقیقه
تا 20 ثانیه
هر 1 ساعت
تا 1 دقیقه
هر 1 ساعت
مجموع 
کاربردی و کامل و خصوصی
کاربردی و کامل و خصوصی
کاربردی و کامل و خصوصی
کاربردی و کامل و خصوصی
کاربردی و کامل و خصوصی
کاربردی و کامل و خصوصی
مجموع تومان